Oferta

Nasza firma świadczy usługi z zakresu:

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • wytyczenia obiektów
 • pomiary realizacyjne
 • pomiary powykonawcze
 • pomiary powykonawcze obiektów średnio-kubaturowych
 • obsługa geodezyjna budów średnio-kubaturowych
 • obsługa budów mostów, wiaduktów, dróg i autostrad
 • obsługa budowy dużych obiektów handlowo-usługowych
 • pomiary dużych obiektów powierzchniowych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • mapy do celów prawnych